Skip to main content

Members' Directory

Member profile page

Roman HNILICKA
Last name : HNILICKA
First name : Roman
Entrance year : 2021
Occupation : Agricultural consultant
Company : Union of Oilseeds Growers and Processors/SPZO
Birthdate : 1982/04/18
Address : Na Fabiánce 146, Praha 8, 182 00 Březiněves / Czech Republic
Main fields of interest :
  • Crop protection
  • Plant physiology
  • Agronomy
Professional experience : Since 2010 I have been working for SPZO as a professional consultant. The main activity is fungicidal plant protection. Determination of fungal diseases. Agronomic advice during the year. Sowing, conducting and harvesting experiments. Evaluation of results.
Education : The Czech University of Life Sciences, Prague
Selected publications : * Hnilička, R., Zeman, J., Čech, P., Hrdina, R., Petrucha, J., Tomšíček, L., 2020. Výsledky poloprovozních pokusů s kompletní fungicidní technologií v ozimé řepce 2020, Výsledky pokusů SPZO v sezóně 2019/20, 37. Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky systém výroby slunečnice, Hluk s. 34-43. * Hnilička, R., Zeman, J., Markytán, P., Čech, P., Petrucha, J., 2017. Dvojí ošetření fungicidem do květu, Výsledky pokusů SPZO 2017, 34. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky systém výroby slunečnice, Hluk s. 46-52. * Hnilička, R., Zeman, J., Čech, P., Hrdina, R., Petrucha, J., Tomšíček, L., 2019. Výsledky poloprovozních pokusů s kompletní fungicidní technologií v ozimé řepce 2020, Výsledky pokusů SPZO v roce 2019, 36. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky systém výroby slunečnice, Hluk s. 34-43. * Hnilička, R., Pulkrábek, J., Pazderů, K., 2011. Possibilities of Weed Beet (Beta vulgaris, L. ssp. marritima) Regulation, Journal of Agricultural Sciences: Acta Agraria Debreceniensis, č. 44, s. 133-136. ISSN: 1588-8363. * Hnilička, R., Zeman, J., Čech, P., Šaroun, J., Markytán, P., Petrucha, J., Škeříková, M., 2011. Výsledky poloprovozních pokusů s kompletní fungicidní technologií v ozimé řepce v roce 2011. Výsledky pokusů SPZO, 28 vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky systém výroby slunečnice, Hluk s. 41-48. * Hnilička, R., Baranyk, P., Herda, G., 2010. Čtvrtý ročník pokusů SPZO na DLG-Feldtage, Sborník 27. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice, Hluk, s. 118-119. ISBN 978-80-87065-25-9. * Kohoutová Hradecká, D., Urban, J., Kohout, L., Pulkrábek, J., Hnilička, R., 2009. Využití brassinosteroidů k regulaci stresu během růstu a tvorby výnosu řepy cukrové, Listy cukrovarnické a řepařské 125, č. 5, s. 271-273.